środa, 10 maja 2023

Czym jest kapitalizacja odsetek lokaty bankowej?

 Na czym polega kapitalizacja odsetek lokaty bankowej? Co musisz wiedzieć o kapitalizacji? Zapraszamy do lektury naszego poradnika!Na czym polega kapitalizacja odsetek lokaty bankowej? Co musisz wiedzieć o kapitalizacji? Zapraszamy do lektury naszego poradnika!

Kapitalizacja odsetek – co to takiego?

Lokata bankowa od lat uważana jest za jeden z najlepszych i zarazem najbezpieczniejszych sposobów na pomnażanie swojego kapitału. Oczywiście rzeczywista wysokość zysków zależy od szeregu elementów, o tym jednak nieco później – otóż kapitalizacja odsetek to po prostu powiększanie kapitału o wygenerowane odsetki. Operację tego typu określa się właśnie „dopisywaniem”, ponieważ w nomenklaturze bankowej tak właśnie oznacza się wzrost kapitału o odsetki. To sprawia, że finalna wielkość kapitału rośnie, a jeśli odsetki są nadal naliczane, to w kolejnym okresie rozliczeniowym zostanie dopisana jeszcze większa kwota. Co ciekawe, w ten sam sposób określa się zadłużenie osób odnoszące się do przeterminowanych płatności. Tu także pojawia się zatem kapitalizacja odsetek, choć z punktu widzenia dłużnika jest to wartość ujemna.

Kapitalizacja odsetek – jakie są rodzaje?

Kapitalizacje odsetek przyjmują różnorodne formy, choć w praktyce większość konsumentów spotka się z kilkoma najpopularniejszymi. Pozostałe formy kapitalizacji odsetek wykorzystywane są raczej przy bardzo skomplikowanych operacjach finansowych i zwykle nie są dostępne w połączeniu z powszechnymi produktami bankowymi.

Zatem z uwagi na „moment dopisania”, kapitalizację odsetek dzieli się na:

  • kapitalizację „z dołu” – odsetki są dopisywane na koniec okresu rozliczeniowego. Jeśli zatem okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy, to po 11 miesiącach odsetki wciąż wynoszą 0 zł, ale po kolejnym miesiącu wzrosną już o całą kwotę, którą określono w umowie,
  • kapitalizacja „z góry” – odsetki dopisywane są do kapitału już od początku okresu rozliczeniowego. Przy takim modelu kapitał w nowy okres rozliczeniowy wchodzi już powiększony o kwotę odsetek.

Kolejny podział szereguje kapitalizację odsetek z uwagi na to, czy są one uwzględniane w dalszym okresie. W takim przypadku wyróżnia się:

  • kapitalizację prostą – odsetki od kapitału są naliczane, lecz nie są uwzględniane przy kapitalizowanej kwocie. Zatem właściciel może je wypłacić lub automatycznie otrzymać na konto,
  • kapitalizację złożoną – odsetki są doliczane do kapitału na kolejny okres rozliczeniowy. W ten sposób stopniowo rośnie Twój kapitał, a także odsetki wyliczane na jego podstawie.

Zależnie od tego, na jaki okres odsetki są kapitalizowane w stosunku do okresu, na jaki jest oprocentowanie, wyróżnia się:

  • kapitalizację zgodną – w takiej sytuacji kapitalizacja odsetek występuje dokładnie w takich samych okresach jak oprocentowanie. Zwykle w przypadku banków publikowane jest oprocentowanie w skali roku, dlatego przy kapitalizacji zgodnej jej okres wynosi dokładnie 12 miesięcy,
  • kapitalizację niezgodną – jest przeciwieństwem kapitalizacji zgodnej, następuje częściej lub rzadziej niż wynosi okres, dla którego określono oprocentowanie. Częstsza kapitalizacja jest charakterystyczna dla lokat krótkoterminowych i jest korzystna dla posiadacza kapitału, kapitalizacja niezgodna rzadsza raczej pojawia się przy bardzo profesjonalnym obrocie.

Nie można też zapominać o tym, że poszczególne warianty kapitalizacji mogą się w pewien sposób mieszać, łącząc w sobie swoje najlepsze cechy. Nie ulega jednak wątpliwości, że kapitalizacja odsetek jest niebywale istotna dla osób korzystających z różnego rodzaju produktów bankowych. Najczęściej w tym miejscu wymienia się lokaty, lecz oczywiście nie chodzi tylko o nie. Pamiętaj, aby za każdym razem zapoznać się dokładnie z treścią umowy przed jej podpisaniem, a w razie konieczności poproś o wyjaśnienia doradcę z banku.

Opracowano na zlecenie partnera Santander Consumer Bank.

Źródła:

  • https://www.bankier.pl/wiadomosc/Czym-jest-i-jak-dziala-kapitalizacja-odsetek-91.html
  • https://www.money.pl/banki/na-czym-polega-kapitalizacja-odsetek-6832040845752992a.html
  • https://finanse.rankomat.pl/poradniki/lokata-kapitalizacja-odsetek/

poniedziałek, 8 maja 2023

NBP ponownie zwiększa rezerwy złota

Jak donosi Rzeczpospolita NBP w kwietniu zwiększył zasób złota jako aktywa rezerwowego o około 15 ton do 243,5 tony.

Wygląda na to, że NBP uznał, że cena złota w PLN dobiła technicznie do dolnej linii wsparcia, zaś w USD przebiła linię oporu co technicznie wskazuje na przyszły wzrost kursu. 

Innymi słowy wykorzystano lokalny dołek do zwiększenia pozycji...


Źródło wykresu: Stooq.pl-->