niedziela, 22 marca 2009

Fundusze złota

Pisałem jakiś czas temu o certyfikatach na złoto, a także o złocie w sztabkach, monetach i biżuterii. Na naszym rynku pojawił się niedawno jeszcze jeden sposób lokowania pieniędzy w instrumenty oparte na złocie. Są to fundusze inwestycyjne opierające swoje strategie na rynku złota i instrumentów z nim związanych.Pierwszym z funduszy jest Ivestors Gold FIZ (dostępny za pośrednictwem biura maklerskiego BGŻ i bezpośrednio na GPW kod: INVGLDFIZ). Fundusz lokuje środki przede wszystkim w instrumenty pochodne, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej walut
obcych oraz złota, srebra, platyny i palladu, akcje (spółek, które działaja w branży poszukiwania, rozwoju i eksploatacji złóż metali szlachetnych) , obligacje polskie i państw OECD, instrumenty rynku pieniężnego, waluty, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych. Fundusz zatem nie inwestuje w złoto fizyczne. (W dniach 9-24 marca 2009 r. jest prowadzona sprzedaż Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu Investor Gold FIZ. Zapisy na Certyfikaty są przyjmowane w Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ. Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 1.530,10 zł. Zapis można złożyć na jeden Certyfikat lub jego wielokrotność.)

Drugim funduszem jest DWS Gold (dostępny np. w supermarkecie mBanku). Od 70 do 100% wartości aktywów netto funduszu lokowane jest w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Gold and Precious Metal Equities i/lub fundusz DWS Gold Plus. Aktywa subfunduszu DWS Gold są pośrednio inwestowanie w akcje przedsiębiorstw sektora eksploracji, wydobycia, produkcji lub przetwarzania metali szlachetnych (złoto, pallad, platyna, srebro). Inwestycje mogą być również realizowane w formie lokat na rachunkach powierniczych metali szlachetnych oraz za pośrednictwem transakcji terminowych i opcyjnych bazujących na metalach szlachetnych. Fundusz może inwestować zatem pośrednio w fizyczne złoto, nie ma jednak okreslonych limitów maksymalnej i minimalnej pozycji w tym metalu.

Zainteresowani mogą także przyglądnąć się trzeciemu znalezionemu przeze mnie tj. Schroders Surowcowy nie jest to stricte fundusz metali szlachetnych. Posiada dosyć szerokie spektrum inwestycyjne związane z surowcami. W szczególności do 20% portfela może lokować w pojedynczy surowiec lub kategorię kontraktu terminowego w tym w złoto.

Należy tu przy okazji zauważyć, że w przypadku funduszy inwestujących nie bezpośrednio w metal fizyczny, ale w akcje spółek wydobywczych i przetwórczych istnieje pewne ryzyko. Otóż spółki te często zawierają wieloletnie kontrakty sprzedaży wydobytego złota po stałej cenie. O ile jest to słuszna strategia w przypadku spadkowego trendu cen złota, to w przypadku trendu wzrostowego takie podejście nie pozwala tym spółkom korzystać ze wzrostu cen kruszcu. Zatem wzrost cen złota może nie w pełni przekładać się na ich zyskowność i dalej na ceny akcji. Wiecej na ten temat można znaleźć tutaj i tutaj, oraz tu.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Zastrzegam sobie prawo do zablokowania komentarza bez podania przyczyn. Komentarze zawierające linki wyglądające na reklamowe lub pozycjonujące - nie będą publikowane.

-->