wtorek, 10 marca 2009

Niepewność na rynku obligacji

W ubiegłym roku inwestorzy zagraniczni wycofali z rynku obligacji skarbowych niemal 20 mld zł. Tylko w październiku, w panicznej reakcji na wydarzenia w USA, z polskiego rynku obligacji skarbowych wyparowało ponad 7 mld zł zagranicznych kapitałów. Potem nastąpiła stabilizacja, ale bilans całego roku nie wygląda optymistycznie. Analitycy wskazują, że taka sytuacja przekłada się na rosnące problemy z finansowaniem polskiego deficytu budżetowego. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów potrzeby pożyczkowe wynoszą w tym roku około 155 mld. złotych. Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych (krótszy niż długoterminowe obligacje termin wykupu) sięgają już 50,8 mld zł. Rok wcześniej było to tylko 13,3 mld zł. Inwestorzy pilnie obserwują polski budżet ponieważ większe potrzeby pożyczkowe to większe emisje obligacji i konieczność ponoszenia wyższych kosztów obsługi długu (konieczność płacenia wyższych odsetek od obligacji). Polska będzie musiała przecież konkurować o kapitał z USA czy krajami Europy zachodniej.

Informacja ta ma raczej mniejsze znaczenie dla indywidualnych nabywców obligacji. Jedynie istotny jest fakt, że jest szansa na utrzymanie na nich przyzwoitych stóp procentowych. Istotniejsze znaczenie może mieć to dla inwestujących w fundusze obligacji bo w ich przypadku wszelkie zmiany na rynku długu znajdują natychmiast odzwierciedlenie w wycenach jednostek. Konieczność wyższego (lub takiego samego) oprocentowania nowych emisji obligacji może wpłynąć na spadek kursów już wyemitowanych długoterminowych papierów o stałej stopie, co przełoży się na spadek wartości jednostek uczestnictwa funduszy otrzymujących takie papiery w portfelu.

Dodatkowym czynnikiem, który należy brać pod uwagę, jest sytuacja na rynku walutowym. Ewentualne dalsze umacnianie się złotego i przekonanie inwestorów o nachodzących obniżkach stóp procentowych może przełożyć się na wzrost cen obligacji krótkoterminowych i spadek tych o długim terminie wykupu. Wiesław Szczuka - główny ekonomista BRE Banku uważa, że "Obligacje długoterminowe na nowo staną się atrakcyjne w momencie, kiedy perspektywa wejścia do strefy euro się zmaterializuje i wiadomo będzie, że mapa drogowa założona przez rząd jest realizowana. Na razie mamy zbyt wiele czynników niepewności."

Więcej wyjaśnień czym jest rentowność papierów skarbowych na NBPortalu.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Zastrzegam sobie prawo do zablokowania komentarza bez podania przyczyn. Komentarze zawierające linki wyglądające na reklamowe lub pozycjonujące - nie będą publikowane.

-->