poniedziałek, 9 marca 2009

Wskaźniki sentymentu - marzec

ZŁOTO - Sentyment neutralny. Złoto po wejściu w rejon ubiegłorocznych szczytów względem dolara i franka weszło w niewielką korektę. W krótkim terminie nadal można jeszcze oczekiwać jej kontynuacji. Ze względu na płytkość ostatniego umocnienia się naszej waluty, w odniesieniu do złotówki złoto nadal jeszcze jest nieco przewartościowane. Natomiast ze względu na trudny do przewidzenia zasięg umacniania się złotego i korekty na kruszcu, krótkoterminowe inwestycje w złoto są ryzykowne. Długoterminowo złoto nadal, ze względu na proinflacyjną politykę światowych rządów ma przed sobą perspektywy wzrostu i w długim terminie może stanowić przystań chroniącą kapitał przed utratą wartości. Stąd wskaźnik sentymentu pozostaje neutralny.

WALUTY - Sentyment negatywny. Ostatnie prognozy co do zachowania się złotówki względem głównych walut, a także brak jednoznacznych decyzji w sprawie wejścia do ERM2 i przyjęcia euro, każą zachować dużą ostrożność w przewidywaniu zasięgu obecnego umocnienia się złotówki. W średnim i długim terminie analitycy nadal prognozują powrót siły złotego, aczkolwiek ostrożność wzbudza rozbieżność w prognozach co do czasu powrotu złotego do umacniania się, jak i skali tego umocnienia. Jednocześnie skala osłabienia naszej waluty w ostatnich miesiącach każe domniemywać, że potencjał spadków złotówki musi się kiedyś wyczerpać i jest to tym bardziej prawdopodobne im intensywniejsze były dotychczasowe spadki. Stąd sentyment raczej negatywny. Zakup walut w tej sytuacji (silnego wyprzedania złotówki) może być bardziej ryzykowny niż innych aktywów.

AKCJE - Sentyment neutralny. Na GPW rynek zaczyna odzyskiwać siły zarówno względem ostatnich spadków, jak i na tle rynków regionu. Niewątpliwie należy wykazywać bardzo daleko idącą ostrożność, natomiast perspektywy nie wydają się być tak jednoznacznie negatywne.jak dotychczas. Na niektórych walorach zaczynają pojawiać się pozytywne dywergencje, a część papierów zaliczyła już w ubiegłym tygodniu spektakularne wzrosty. Nie należny zapominać, że w długim terminie nadal GPW znajduje się w trendzie spadkowym i ewentualne wzrosty będą mogły stanowić jedynie korektę tych spadków. Do powrotu hossy jeszcze daleko, co nie znaczy, że sytuacja na rynku jest jednoznacznie zła. Stąd zmiana sentymentu z negatywnego na neutralny.

LOKATY - Sentyment neutralny. Okres lokat długoterminowych z wysokim oprocentowaniem odchodzi powoli w zapomnienie. Coraz trudniej znaleźć długoterminowe lokaty o atrakcyjnym stałym oprocentowaniu. Średnio najlepsze na rynku oferty oscylują w okolicach 6% rocznie. Nieuchronnie zbliża się koniec lokatowego boomu, tymczasem jednak sentyment do lokat pozostaje neutralny.

NIERUCHOMOŚCI - Sentyment neutralny. Na rynku nieruchomości nie zaszły żadne spektakularne zmiany i nie pojawiły się żadne nowe istotne prognozy, które sugerowałyby zmianę nastawienia. Ceny nieruchomości nadal jeszcze nie sięgneły wystarczająco atrakcyjnych poziomów aby można było przyjąć pozytywny sentyment dla tego rynku.

OBLIGACJE - Sentyment neutralny. Cykl obniżek stóp procentowych wprawdzie jest kontynuowany, ale w coraz mniejszym stopniu przekładają się one na wzrost cen obligacji stało kuponowych. Jednocześnie rząd ma coraz większe problemy ze sprzedażą kolejnych transz obligacji na rynku. Stąd zmiana sentymentu z pozytywnego na neutralny.

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Zastrzegam sobie prawo do zablokowania komentarza bez podania przyczyn. Komentarze zawierające linki wyglądające na reklamowe lub pozycjonujące - nie będą publikowane.

-->