sobota, 28 marca 2009

Bankowe papiery wartościowe

Zapewne każdy słyszał o obligacjach. To papiery wartościowe stanowiące zobowiązanie względem ich nabywcy. największym emitentem obligacji jest Skarb Państwa, ale emitowane są one także przez samorządy czy firmy. Pewnym specyficznym rodzajem papierów wartościowych są emitowane przez banki bankowe papiery wartościowe.
Bank emitując takie papiery zaciąga tym samym dług wobec ich nabywców. Emisja bankowych papierów wartościowych może nastąpić na warunkach podanych do publicznej wiadomości. Do warunków emisji należy zaliczyć rodzaj bankowych papierów wartościowych, termin składania ofert, oprocentowanie bankowych papierów wartościowych, termin wykupu b.p.w., warunki wcześniejszego wykupu b.p.w. Emisja bankowych papierów wartościowych została zastrzeżona tylko dla banków i jest regulowana przez prawo bankowe.

Instrumenty te mogą być emitowane w formie materialnej jak i w formie zdematerializowanej (wtedy pozostają zdeponowane w banku – emitencie papierów, a nabywcom wydaje się świadectwa depozytowe, które potwierdzają uprawnienie ich posiadaczy). Prawa z tytułu nabycia bankowych papierów wartościowych mogą być przedmiotem obrotu.

Dlaczego bankom opłaca się je emitować? Ponieważ mogą w znacznie bardziej korzystny dla siebie sposób określić warunki emisji. na przykład zastrzec, że b.p.w. nie podlegają wcześniejszemu wykupowi. Poza tym inne są przepisy dotyczące tworzenia rezerwy obowiązkowej niż w przypadku lokat.

Jest kilka istotnych różnic, które odróżniają b.p.w. od lokat i depozytów. Różnice te sprawiają, że b.p.w. są bardziej ryzykowne i mniej płynne a w zamian oferują wyższe oprocentowanie. Porównanie zawiera poniższa tabelka.


LokatyBankowe papiery wartościowe
  1. mogą być wcześniej zerwane
  2. nie mogą być przedmiotem zastawu lub obrotu (sprzedaży)
  3. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  1. mogą być wcześniej odkupione tylko jeżeli dopuszczają to warunki emisji
  2. mogą być przedmiotem zastawu i obrotu
  3. niektóre ich rodzaje nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny*
*brak gwarancji dotyczy niezdematerializowanych papierów na okaziciela.

Aktualnie udało mi się znaleźć tylko dwa banki które emitują bankowe papiery wartościowe. Są to Getin Bank i DnB Nord. Invest Bank oferował je do maja 2008 roku, al aktualnie nie emituje nowych. Nie robię tu porównania jak w przypadku lokat. Każdy musi przeanalizować sobie warunki emisji. Nie jest tego znowu aż tak dużo.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Zastrzegam sobie prawo do zablokowania komentarza bez podania przyczyn. Komentarze zawierające linki wyglądające na reklamowe lub pozycjonujące - nie będą publikowane.

-->