środa, 27 lipca 2022

Jakie będzie oprocentowanie obligacji w sierpniu?

Jest już dostępna informacja o warunkach emisji sierpniowych obligacji skarbowych. Zobaczmy zatem czy i jak zmieni się ich oprocentowanie w związku ze zmianami stóp procentowych i inflacją.

Trzymiesięczne obligacje o stałym oprocentowaniu nadal będą miały odsetki na poziomie 3%. Tu nie ma żadnej zmiany. Jest to wyjątkowo niskie oprocentowanie zważywszy na fakt, że na niektórych kontach oszczędnościowych zaczynają się pojawiać odsetki wyższe.

Roczne obligacje o zmiennym miesięcznie oprocentowaniu (tzw ROR), z których odsetki wypłacane są co miesiąc, i ustalane na podstawie stopy referencyjnej NBP będą od sierpnia płacić 6,5% w pierwszym okresie. Jest to o pół procenta więcej niż w serii lipcowej, ale wciąż nie dużo na tle inflacji.

Obligacje dwuletnie o zbliżonej konstrukcji, tzn. z oprocentowaniem opartym o stopę referencyjną i płatnościami co miesiąc będą oprocentowane na 6,75% (też pół procenta w górę).

Trzyletnie oszczędnościowe zmiennoprocentowane obligacje skarbowe z sześciomiesięcznym okresem odsetkowym będą płacić też o pół procent więcej tj 6,5% w pierwszym okresie. Ich oprocentowanie jest oparte na WIBOR6M

Czteroletnie indeksowane inflacją obligacje skarbowe (COI) będą w pierwszym roku płacić 6,5%. jest to o pół procenta więcej niż seria lipcowa, ale i tak grubo poniżej inflacji.

Dziesięcioletnie obligacje emerytalne (EDO) też poszły z oprocentowaniem w pierwszym roku w górę względem poprzedniej serii i będą dawały 6,75%

Rodzinne sześcioletnie obligacje skarbowe dla beneficjentów programu 500+ (ROS) będą oprocentowane w pierwszym roku na 6,7%, zaś dwunastoletnie (ROD) na 7%.poniedziałek, 18 lipca 2022

Jak mają działać "wakacje kredytowe"?

 Sejm przyjął w czerwcu ustawę o pomocy kredytobiorcom, prezydent podpisał ją 7 lipca, a wejdzie ona w życie już w przyszły piątek czyli 29 lipca. Ustawa przewiduje wprowadzenie tzw. "wakacji kredytowych", które mają polegać na tym, że kredytobiorcy złotówkowi (niestety tylko ci, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny na własne mieszkanie w złotówkach), będą mogli złożyć w banku wniosek o zawieszenie spłaty rat, na łącznie osiem miesięcy.

Raty będą mogły zostać zawieszone po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku. 

Tak na prawdę te raty, które nie zostaną zapłacone w czasie "wakacji kredytowych" nie znikną, one zostaną odroczone w czasie, co przełoży się na wydłużenie czasu spłaty całego kredytu. Być może rozwiązanie to pozwoli jednak kredytobiorcom przeczekać okres wysokich stóp.

We wniosku (który można będzie złożyć w swoim banku), będzie trzeba wskazać poza podstawowymi danymi także to, na jakie okresy zawieszenia wnioskujemy i oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Kto za to zapłaci? Cóż, oczywiście banki twierdzą, że zapłacą za to pozostali klienci banków. Prawda jest jednak bardziej skomplikowana. Obecne wysokie stopy stanowią de facto żyłę złota dla banków. O ile kapitał, który pożyczyły kredytobiorcom pozyskały wystarczająco tanio, to na wysokich stopach zarabiają krocie. Odroczenie raty o kilka miesięcy po prostu uszczupli ich potencjalne zyski, które nie będą tak wielkie jak mogłyby być.-->