piątek, 20 marca 2015

Jak inwestować w złoto?

Złoto (Au, łac. aurum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79. Jest metalem szlachetnym o wyjątkowo dużej odporności chemicznej i wysokiej gęstości 19,3 g/cm³. Złoto jest nietypowym metalem. Szlachetnym, rzadkim i mającym specyficzne właściwości. Dlatego też sięgnięto po złoto u zarania dziejów, kiedy trzeba było przyjąć jakieś medium wymiany i lokowania wartości. 

Mimo tego, że niektórzy uważają go za "barbarzyński relikt przeszłości", to trzeba sobie szczerze nazwać rzeczy po imieniu. Historycznie uwarunkowana szeroka akceptowalność złota jako środka akumulacji wartości powoduje, że tym ono właśnie jest - środkiem akumulacji wartości, niezależnym od rządów, spekulantów i rynków. Jest tym przechowalnikiem wartości, którego nie można wydrukować, a odebrać możne jedynie przemocą (fizyczną bądź prawną).

Chciałbym w tym tekście przybliżyć i zebrać w jednym miejscu trochę informacji na temat inwestowania w złoto. Mam nadzieję, że okażą się one przydatne. Zapraszam do lektury.

Zaleca się aby pewien procent portfela przechowywać w złocie fizycznym. Powiedziałbym więcej - większość portfela przeznaczoną na złoto radziłbym trzymać w złocie fizycznym. Część – ta, którą chce się ewentualnie reagować na krótkoterminowe zmiany cen kruszcu, może być oparta na certyfikatach, z pełną świadomością ryzykowności owego instrumentu.
Złoto fizyczne można nabywać w różnej formie, poniżej omówię najważniejsze z tych, które można
spotkać (...)

-->