Lista wpisów oznaczonych etykietą: AKCJE

Lista wpisów na temat inwestowania na rynku akcji:
Akcje są papierami wartościowymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Są one zdecydowanie najbardziej podstawowym i najpopularniejszym instrumentem finansowym, od którego większość inwestorów zaczyna swoją przygodę z rynkiem. Akcje są papierem wartościowym stanowiącym o współwłasności Spółki Akcyjnej i dającym posiadaczowi określone prawa (np. udziału w zyskach lub głosu na Walnym Zgromadzeniu). Akcje handlowane na giełdzie mają formę zdematerializowaną, to znaczy funkcjonują jako zapisy w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Aby dokonać zakupu takich akcji trzeba założyć rachunek w Domu Maklerskim za pośrednictwem, którego będzie można składać zlecenia. Ceny akcji zmieniają się codziennie w zależności od tego czy więcej inwestorów postanowiło sprzedać czy też kupić dany papier. Te wahania rynku zależą od ogólnych czynników, nastrojów, ale także (a może przede wszystkim) od kondycji i perspektyw samej spółki.
-->