Lista wpisów oznaczonych etykietą: OBLIGACJE

Artykuły na temat inwestowania w obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne - czego unikać, jakie są ryzyka i jakie są problemy na rynku, z punktu widzenia małego inwestora:
Obligacje są papierami wartościowymi, w których stwierdza się, że emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się zapłacić mu określone świadczenie. Emitentami obligacji mogą być Skarb Państwa, samorządy lub spółki, stąd podział na Obligacje Skarbowe i Obligacje nieskarbowe, których podzbiorem są obligacje komercyjne - obligacje korporacyjne. Z inwestowaniem w obligacje wiążą się określone ryzyka, zależne od tego kto je wyemitował. Ryzyka te powoduję, że obligacje korporacyjne płacą zazwyczaj znacznie większy procent niż obligacje banków,samorządów czy Skarbu Państwa.
-->