czwartek, 16 kwietnia 2009

Detaliczne obligacje skarbowe

Ponieważ jakiś czas temu pisałem, że obligacje mogą być pewnego rodzaju alternatywą dla lokat, chciałbym dalej pociągnąć ten temat. Na początek jednak parę definicji.

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Tylko o takich obligacjach będę tu pisał. Są jeszcze obligacje emitowane przez samorządy lub firmy, ale to temat na osobny artykuł. Skarb Państwa - emitent obligacji - pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligacje) - w określonym czasie wraz z należnymi odsetkami.

Pod wieloma względami zakup obligacji jest podobny do założenia lokaty. także tutaj mamy odsetki i termin wykupu. Z tym, że obligacje mają względem lokat trzy istotne przewagi. Są gwarantowane przez Skarb Państwa (a to zawsze bezpieczniej niż bank - bądź co bądź komercyjny), oraz są bardziej płynne (w zależności od typu można przedstawić je do wcześniejszego wykupu, sprzedać na giełdzie lub też sprzedać w drodze umowy cywilno prawnej), mogą być przedmiotem zastawu (zatem mogą stanowić zabezpieczenie kredytu).

Obligacje skarbowe oferowane w sieci sprzedaży detalicznej dzielą się na dwie grupy:

 • obligacje oszczędnościowe - są oferowane wyłącznie osobom fizycznym. Mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny. nie zą natomiast notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Są one emitowane co miesiąc i sprzedawane zawsze po cenie nominalnej.
 • obligacje rynkowe - dostępne dla osób fizycznych i prawnych. najważniejszą ich cechą jest możliwość obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, ponadto mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym na podstawie umów sprzedaży lub darowizny. Obligacje rynkowe są sprzedawane w trzymiesięcznych emisjach - zawsze po dziennej cenie sprzedaży odpowiadającej cenie emisyjnej powiększonej o wartość odsetek przypadających na dany dzień sprzedaży.
Dalej będę pisał przede wszystkim o obligacjach detalicznych oferowanych dla osób fizycznych tj. obligacjach oszczędnościowych dwu, cztero i dziesięcioletnich oraz rynkowych obligacjach trzyletnich.

Obligacje emitowane są na podstawie listu emisyjnego. Dane na temat wszystkich (w tym aktualnych) emisji obligacji dostępne są na stronie www.obligacjeskarbowe.pl Każdy typ obligacji posiada swoje kodowe oznaczenie i tak:
 • DOS to obligacje dwuletnie oszczędnościowe o stałym oprocentowaniu
 • TZ to obligacje trzyletnie o oprocentowaniu zmiennym,
 • COI to obligacje czteroletnie oszczędnościowe indeksowane
 • EDO to obligacje emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe.
Po literowym kodzie następuje kod cyfrowy składający się z oznaczenia miesiąca i roku wykupu. Na przykład DOS0311 oznacza serię obligacji dwuletnich wyemitowanych w marcu 2009 i terminie wykupu w marcu 2011.

Konstrukcja oprocentowania dla każdego typu obligacji jest inna i opisana jest w liście emisyjnym. na przykład obligacje dwuletnie mają stałe oprocentowanie, trzyletnie mają oprocentowanie zmienne, a cztero i dziesięcioletnie mają oprocentowanie uzależnione od inflacji. Aktualna oferta obligacji dostępna jest na wspomnianej wyżej stronie.

A teraz wreszcie odpowiedź na pytanie jak kupić obligacje. Tak jak wspominałem odnoszę się do obligacji detalicznych dla osób fizycznych. Jeżeli ktoś ma rachunek maklerski może kupić tez obligacje rynkowe innych emisji. Tutaj jednak opisze ten prostszy wariant.

Agentem dystrybuującym obligacje detaliczne jest PKO Bank Polski S.A. Zakupu można dokonać bezpośrednio w placówce PKO oznaczonej jako punkt sprzedaży obligacji. Możliwe jest także dokonanie zakupu przez telefon dzwoniąc na numer 0 801 310 210 lub 0 prefiks 81 535 66 55. Są to numery podane na stronie www.obligacjeskarbowe.pl W końcu można także dokonać zakupu przez internet wypełniając odpowiedni formularz na stronie www.zakup.obligacjeskarbowe.pl/

Plusy obligacji
 • pewny, określony zysk,
 • w zależności od rodzaju obligacji odsetki wypłacane są kwartalnie, półrocznie lub na koniec terminu wykupu,
 • w przypadku obligacji zakupionych w banku PKO BP istnieje możliwość wycofania kapitału przed terminem wykupu, nie tracimy przy tym już naliczonych odsetek,
 • obligacje zakupione na GPW możemy sprzedać podobnie jak akcje po aktualnej cenie rynkowej.
Minusy obligacji:
 • ograniczenie możliwości zakupu obligacji do ściśle określonego okresu subskrypcji (jedynie obligacje trzyletnie typu TZ można kupić w dowolnym momencie na GPW).
 • zamrożenie kapitału na 2-3 lub więcej lat.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Zastrzegam sobie prawo do zablokowania komentarza bez podania przyczyn. Komentarze zawierające linki wyglądające na reklamowe lub pozycjonujące - nie będą publikowane.

-->