wtorek, 14 kwietnia 2009

Wskaźniki sentymentu - kwiecień

ZŁOTO - Sentyment neutralny. W długim terminie pozytywnym czynnikiem dla złota są dążenia do osłabiania walut. W średnim terminie ceny złota wydają się dochodzić już do poziomów przy których zaczynają być atrakcyjne. Aktualnie złoto znajduje się (w PLN) na poziomie z końca stycznia tego roku, należy pamiętać, że na ceny złota mają silny wpływ wahania kursów walutowych. Można jednak w długim terminie spodziewać się ich stabilizacji i wtedy głównym czynnikiem może być sama cena złota w dolarze. Ta jednak ma przed sobą całkiem sporo miejsca do ewentualnych poziomów oporu. Aktualny okres można wykorzystywać na powolną akumulację, aczkolwiek ze świadomością możliwych krótkoterminowych spadków.

WALUTY - Sentyment negatywny. Mamy coraz więcej sygnałów umacniania się złotego, jednocześnie Szwajcarski Bank Centralny podejmuje działania zmierzające do osłabienia franka. Może to wpłynąć na stabilizację złotówki. W tym kontekście należy przewidywać dużo mniejszą zmienność (co mogłoby sugerować przejście do sentymentu neutralnego), ale nie widać na horyzoncie żadnych przesłanek mogących sugerować nagłe odwrócenie się tendencji odreagowania ubiegłorocznego osłabienia złotówki. Jednym słowem nie widać na razie szans na zarobek na aktywach walutowych.

AKCJE - Sentyment pozytywny. Zmiana sentymentu z negatywnego na neutralny w ubiegłym miesiącu okazała się słuszna. Polska giełda zaczęła odzyskiwać siły i przez ostatni miesiąc pokazała całkiem spore wzrosty. Także na tle rynków regionu i od strony fundamentalnej GPW jest stosunkowo mocna. Należy pozostawać ostrożnym ze względu na nadal aktualny długoterminowy trend spadkowy, jednakże aktualny wzrost może być początkiem tendencji wzrostowych, które przedłużą się do kilku miesięcy.

LOKATY - Sentyment neutralny. Coraz mniej na rynku lokat o korzystnym oprocentowaniu., aczkolwiek spadek w stosunku do ubiegłego miesiąca nie jest tak zauważalny. Średnio najlepsze na rynku oferty oscylują w okolicach 6% rocznie. Prawdopodobnie jest to ostatni miesiąc neutralnego sentymentu dla lokat i w nadchodzących miesiącach lokaty będą już traktowane negatywnie..

NIERUCHOMOŚCI - Sentyment neutralny. Na rynku nieruchomości nadal nie zaszły żadne spektakularne zmiany i nie pojawiły się żadne nowe istotne prognozy, które sugerowałyby zmianę nastawienia. Ceny nieruchomości spadają, ale nadal jeszcze nie sięgnęły wystarczająco atrakcyjnych poziomów aby można było przyjąć pozytywny sentyment dla tego rynku.

OBLIGACJE - Sentyment neutralny. Cykl obniżek stóp procentowych wyczerpuje się i w coraz mniejszym stopniu przekładają się one na wzrost cen obligacji stało kuponowych. Jednocześnie stosunkowo atrakcyjnie oprocentowane pozostają dziesięcioletnie detaliczne obligacje skarbowe. Stąd podtrzymanie neutralnego nastawienia do obligacji.

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Zastrzegam sobie prawo do zablokowania komentarza bez podania przyczyn. Komentarze zawierające linki wyglądające na reklamowe lub pozycjonujące - nie będą publikowane.

-->