wtorek, 28 maja 2013

Orlen emituje obligacje


Nowa interesująca wiadomość dla rynku obligacji korporacyjnych. PKN Orlen opublikował prospekt emisyjny obligacji, które zamierza wyemitować w ofercie publicznej. Spółka zamierza pozyskać z rynku w ten sposób dwieście milionów złotych. Cały program emisji obligacji zakładany jest na miliard złotych. Interesujące jest to, że będzie to emisja publiczna a minimalny zapis to jedna sztuka. Tak więc jest to emisja dostępna w zasadzie dla wszystkich.

Jednocześnie nie ma co nastawiać się na wysokie oprocentowanie. Z racji tego, że PKN jest spółką dużą i powiedzmy sobie stosunkowo bezpieczną (na tle innych podmiotów na Catalyst), to oprocentowanie nie może być zbyt wysokie. Ustalono je na WIBOR6M + 1,5% marży. 

Zapisy na obligacje można składać od dzisiaj do 14 czerwca. 

Obligacje będą miały cenę nominalną 100zł, a cena zakupu uzależniona będzie od daty złożenia zapisu (ze względu na naliczanie odsetek od daty rozpoczęcia zapisów). Będą to papiery 4 letnie, niezabezpieczone. Jednocześnie agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) przyznała PKN ORLEN S.A. krajową ocenę kredytową („rating”) na poziomie BBB+ (pol) dla planowanej emisji obligacji Serii A.-->