piątek, 11 października 2013

Ile dla Ciebie jest warta obietnica państwa?

Ile dla ciebie jest warta obietnica Państwa? Ile takich obietnic nie zostało dotrzymanych? Czy zamienisz prawdziwe "aktywa" na taką obietnicę? Nie masz poczucia, że ktoś chce cię okraść?


Pozwolę sobie przytoczyć jeden cytat z tej ustawy bez komentarza:

"10. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów nabywa od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aktywa, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w zamian za zobowiązanie gwarantujące wypłatę ubezpieczonemu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczeń emerytalnych odpowiadających zewidencjonowanej na jego subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych(...)"
Proponuję inny deal. Niech Państwo Polskie odda mi kilka nieruchomości Skarbu Państwa, w zamian za zobowiązanie, że jak przejdę na emeryturę to je zwrócę - uczciwy deal?
-->