wtorek, 19 listopada 2013

Kolejne oferty pubiczne na rynku - tym razem ENERGA i NEWAG

Mamy ostatnio wysyp ofert publicznych, jeżeli chodzi o rynek finansowy. Najpierw PKP Cargo, potem obligacje Orlenu, teraz z kolei przyszedł czas na publiczną oferty sprzedaży akcji ENERGI i NEWAGu.

Prospekt emisyjny ENERGI można sobie przeczytać tutaj.

Najistotniejszy w tym momencie wydaje się być, poza prospektem, harmonogram Oferty ENERGA:
  • 19 listopada - rozpoczęcie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych,
  • 2 grudnia 2013 r. (do godz. 17:00)- zakończenie przyjmowania zapisów Dużych Inwestorów Indywidualnych (o ile nie zakończy się wcześniej),
  • 2 grudnia 2013 r. (do godz. 23:59)- zakończenie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych,
  • 9 grudnia 2013 r.  lub w zbliżonym terminie- przydział Akcji Oferowanych,
  • 11 grudnia 2013 r. lub w zbliżonym terminie- pierwszy dzień notowania Akcji na GPW.
Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego nie może być mniejsza niż 1 Akcja Oferowana ani większa niż 1 500 Akcji Oferowanych. Cena Maksymalna, po której składane są zapisy przez Inwestorów Indywidualnych wynosi 20 zł za jedną Akcję Oferowaną.

Drugą spółka która prowadzi teraz  ofertę to NEWAG.

Prospekt emisyjny NEWAGu można sobie poczytać tutaj.
Termin zapisu w Transzy Indywidualnej     15 – 22 listopada 2013 r. do godziny 23:59
Cena Maksymalna     19,00 zł

-->