piątek, 20 kwietnia 2012

Zmiany w ofercie obligacji skarbowych

Jak informuje Ministerstwo Finansów od dnia 1 maja 2012 r. nie będą oferowane obligacje trzyletnie zmiennoprocentowe TZ. Nie będzie możliwe zatem, dokonanie zamiany na nową emisję wierzytelności pochodzących z wykupu obligacji TZ następujących serii TZ0512, TZ0812, TZ1112, TZ0213, TZ0513, TZ0813, TZ1113, TZ0214, TZ0514, TZ0814, TZ1114, TZ0215.

Co ciekawe 1 maja 2012 r. zostanie wprowadzona do sprzedaży nowa obligacja trzyletnia zmiennoprocentowa o charakterze oszczędnościowym TOZ0515 o terminach wykupu przypadających w maju 2015 r. jeżeli chodzi o szczegóły to tutaj udało mi się znaleźć, że "konstrukcja oprocentowania obligacji TOZ będzie taka sama co w przypadku poprzednich obligacji TZ. Wypłata odsetek właścicielowi obligacji trzyletnich odbywać się będzie po każdym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie trzyletnich papierów skarbowych ustalane będzie co pół roku na podstawie stopy WIBOR6M. Podobnie jak w przypadku innych obligacji skarbowych właściciel trzylatek będzie mógł przed terminem wykupu złożyć zlecenie ich zamiany na papiery z nowej emisji." Sam jestem ciekaw jak to ma działać.

Aktualizacja z 24.04.2012 - na stronie Ministerstwa Finansów ukazała się broszura informująca o zmianach w ofercie, które wejdą od maja i czerwca 2012 roku.
Oprócz tych, o których pisałem w odniesieniu do obligacji trzyletnich na uwagę zasługuje także wprowadzenie możliwości dowolnego zamieniania obligacji jednego typu na drugi przez zaliczenie środków z wykupu na zakup nowej emisji innego typu.
-->