piątek, 26 lipca 2013

Czy SKOKi są bezpieczne?

Kolejny raport KNF na temat sytuacji w SKOKach daje do myślenia (Prezentacja, raport, artykuł w Rzeczpospolitej)

Kilka cytatów:
"Sytuacja kapitałowa w kasach jest trudna, fundusze własne są nieadekwatne do prowadzonej działalności, ponieważ nie zabezpieczają ponoszonego przez kasy ryzyka. Współczynnik wypłacalności w sektorze obniżył się z 1,83% na koniec grudnia 2012 r. do 1,11% na koniec marca 2013 r."
"Ponad 70% kas na koniec I kwartału 2013 r. wykazało straty z działalności."
"31% wartości portfela kredytowo-pożyczkowego stanowią kredyty i pożyczki przeterminowane."

Patrząc na dane sądzę, że problemem kas może być także zdecydowana przewaga depozytów krótkoterminowych nad długoterminowymi. Depozyty powyżej roku stanowią zaledwie 11% wszystkich.


Problem ze SKOKami jest jeszcze jeden. Otóż wcześniej nikt ich nie prześwietlał. nie było żadnych raportów dających jakiekolwiek w miarę sensowne dane na temat ich sytuacji finansowej. Teraz zaczynają być pod większą lupą i robią z tego od razu awanturę i polemikę polityczną a nie merytoryczną. Tak przynajmniej interpretuję oświadczenie Kasy Krajowej wydane w odpowiedzi na raport KNF.
-->