czwartek, 29 sierpnia 2013

Działalnosć gospodarcza w formie spólki z ograniczoną odpowiedzialnością - koszty

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem. Przede wszystkim zdarzyć się może, że nasze interesy nie wypalą i zostaniemy z długami do spłacenia. Stąd w mojej prywatnej opinii prowadzenie jakiekolwiek działalności innej niż mikro firma w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest obarczone zbyt dużym ryzykiem (odpowiadamy wtedy za swoje zobowiązania całym majątkiem osobistym). Dlatego właśnie wymyślono spółki kapitałowe, a najwygodniejszym i w sumie chyba najtańszym sposobem prowadzenia działalności – tak aby ograniczyć ryzyko – jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Okazuje się też że jej rejestracja i prowadzenie stają się coraz tańsze i coraz bardziej dostępne. Poprosiłem zatem aby kilka związanych z tym niuansów wyjaśnili nam autorzy bloga „sprzedaż spółki”.

WPIS GOŚCINNY


Rejestracja spółek z o.o. jest procesem, który wymaga odpowiedniej znajomości przepisów prawa gospodarczego. W celu uniknięcia wielu zbędnych przeszkód można skorzystać z oferty firmy i za jej pośrednictwem zarejestrować spółkę.

Koszty związane z prowadzeniem spółki z o.o. są zależne od wielu czynników.

Rozpoczynając od opłat za usługi księgowe, w tej sytuacji wszystko zależy przede wszystkim od ilości dokumentów księgowych, liczby zatrudnionych osób oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Kwota, którą należy uiścić zależy również od tego, jakie usługi są zawarte w cenie podstawowej. Najczęściej, w przypadku niskiej ceny, nie są wliczone usługi doradcze. W tej sytuacji w skład świadczonych usług wchodzi zaksięgowanie dokumentów oraz wypełnienie i wysłanie deklaracji podatkowych. Ceny w całej Polsce za te usługi są bardzo różne. Można się spotkać z kwotą 150 złotych za pełną obsługę księgową.

Według art. 231. § 1 K.s.h. zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Co za tym idzie, uchwały zgromadzenia wspólników są dokumentowane w protokołach sporządzonych w formie pisemnej. Jednak jak wynika z art. 248 § 1 zd. 2, pewne uchwały zgromadzenia wspólników muszą być zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Oznacza to, że podczas jednego zgromadzenia trzeba ponieść pewne koszty. W spółce z o.o. maksymalna stawka za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników sp. z o.o. wynosi 750 zł, bo tak stanowi prawo. Jednak cena rynkowa to 500 zł, rzadko się zdarza, żeby ta kwota była większa.

W spółce z o.o. mamy do czynienia również z innymi opłatami notarialnymi. Akt notarialny jest niezbędny m.in. gdy: do spółki przystępuje nowy wspólnik, następuje oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału czy też obniżenia kapitału zakładowego spółki. Z kolei notarialnego protokołu wymaga z pewnością: uchwała wspólników w sprawie zmiany umowy spółki czy też uchwała zarządu obniżająca kapitał zakładowy spółki w sytuacji, gdy dochodzi do automatycznego umorzenia udziału. Dodatkowo należy liczyć się z tym, że w spółce z o.o. niezbędne jest notarialne potwierdzenie podpisów członków zarządu, wspólników itp.

Opłaty notarialne nalicza się od wartości przedmiotu czynności prawnej. Oświadczenie o przystąpieniu do spółki z o.o. lub o objęciu udziałów w tej spółce wynosi 10 proc. stawki maksymalnej. Poświadczenie podpisu kosztuje 20 zł, jednak może wynieść więcej w przypadku, gdy podpisy składane są na dokumencie, który obejmuje np. czynność prawną wyrażoną konkretną kwotą. W takiej sytuacji notariusz może pobrać do 10 proc. sumy, jaka należałaby się za sporządzenie tej czynności w formie aktu notarialnego.

Dodatkowo obecnie bardzo popularne stało się wynajmowanie wirtualnego biura. Z tego tytułu również pobierane są opłaty, których wysokość zależy od wybranego pakietu.

Przykładowo za pakiet podstawowy wirtualnego biura, w którego skład wchodzi rejestracja firmy pod adresem usługodawcy oraz odbieranie korespondencji, należałoby zapłacić w granicach od 45 – 100 zł + VAT za miesiąc. Istnieje również możliwość wynajmu gabinetu czy też sali konferencyjnej jednorazowo, bez konieczności wynajmowania biura i ponoszenia comiesięcznych opłat. Wtedy koszta są znacznie niższe, ponieważ dokonuje się opłaty za godzinę wynajmu. Cena wynajmu np. sali konferencyjnej zależy od wyposażenia danej sali. W tej sytuacji płacimy tylko za to, co jest nam niezbędne. Z pewnością jest to tańsza opcja niż standardowe wynajmowanie biura, którego koszty zależne są przede wszystkim od jego m2.

Z pewnością prowadzenie spółki z o.o. w jej początkowych fazach wiąże się z wieloma wydatkami, jednak warto wziąć pod uwagę fakt, iż jeżeli posiadany biznesplan jest interesujący, a podejście wspólników profesjonalne, w bardzo szybkim tempie środki zainwestowane w niniejszą działalność mogą się zwrócić.

Aby zaoszczędzić czas i pieniądze już na starcie warto skorzystać z popularnej oferty firm jaką jest sprzedaż spółek, która umożliwia rozpoczęcie swojej działalności już w ciągu 1-2 dni.
-->