wtorek, 3 grudnia 2013

Obligacje korporacyjne Polfa S.A. w ofercie publicznej

Mamy ostatnimi czasy wysyp publicznych ofert akcji i obligacji. Były obligacje Orlenu, Kruka, Noble Banku, akcje Energi i Newagu. Widać, że jest też zainteresowanie ze strony rynku.
Nowa emisja, którą chciałem zasygnalizować to obligacje Polfa S.A.
Szczegóły można poznać w memorandum informacyjnym na stronie internetowej - w dużym skrócie:
  • zapisy potrwają od 26 listopada do 10 grudnia 2013 roku,
  • 3-letni okres zapadalności i 3-miesięczny kupon,
  • oprocentowanie certyfikatów w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie ponad 9,5% w skali roku, w kolejnych kwartałach - WIBOR3M + 7% w skali roku,
  • będą one zabezpieczone znakiem towarowym Polfy, którego wartość godziwa została wyceniona na ponad 21 mln złotych - wygląda ono tak:

-->