poniedziałek, 11 lipca 2016

Złote korzyści dla biznesu - artykuł sponsorowany

Złoto jest znanym od wieków sposobem na zabezpieczenie majątku, a dla wielu inwestorów bezpieczną przystanią i „wyjściem awaryjnym” w przypadkach załamania rynków finansowych. A jakie korzyści może dać złoto przedsiębiorcom? 

Bezpieczeństwo 

Rozwijanie biznesu, szczególnie w trudnym otoczeniu prawnym zawsze wiąże się z ryzykiem. Podobnie jest z inwestowaniem czy lokowaniem pieniędzy. W zasadzie nie ma form całkowicie bezpiecznych. Nawet lokaty bankowe, które zawsze uchodziły za najbardziej stabilną i konserwatywną formę przechowywania pieniędzy, zależą od funduszy gwarancyjnych, a zagrażają im przede wszystkim pojawiające się w Europie nowe mechanizmy prawne, które „testowano już na Cyprze”. Chodzi o mechanizm przejmowania części depozytów, w sytuacji załamania się systemu bankowego. Trudno oczywiście realnie ocenić na ile jest to realne zagrożenie dla polskich posiadaczy lokat, ale nie można go całkowicie zignorować. 

 

Ten przykład pokazuje, jak bardzo na znaczeniu zyskuje dywersyfikacja. Na tym polu złoto doskonale uzupełnia wszelkie inne formy lokowania i pomnażania pieniędzy. Również w przypadku np. firmy rodzinnej. Złoto postrzegane jest jako bezpieczna przystań na czasy kryzysów gospodarczych i politycznych. Pozwala bowiem uniknąć negatywnych konsekwencji, jakie spotykają majątek denominowany w walucie gospodarki dotkniętej zawirowaniami. 

Jak działa mechanizm „złotego bezpiecznika”? Najprościej mówiąc złoto zwykle zachowuje się odwrotnie do rynków finansowych, przez co ogranicza ryzyko dużych strat. Korzyści dla inwestorów wydają się oczywiste. W przypadku przedsiębiorstwa złoto może być elementem rezerwy, która przez wiele firm trzymana jest w gotówce. Powstaje co z płynnością takiej „złotej rezerwy”? 

Płynność i mobilność 

Dobra lokata kapitału powinna dawać jego posiadaczowi możliwość jej spieniężenia bez zbędnego oczekiwania. W przypadku sprzedaży mniejszych ilości złota gotówkę możemy otrzymać od ręki po trwającym kilka minut procesie weryfikacji autentyczności produktu. W przypadku produktów o gramaturze większej niż 100 g weryfikacja i wypłata pieniędzy potrwa maksymalnie kilka dni. 

Dodatkowo duża koncentracja kapitału w niewielkiej objętościowo sztabce lub monecie pozwalają na przenoszenie sporej wartości majątku. Złoto w formie najpopularniejszych monet i sztabek najbardziej renomowanych producentów będzie rozpoznawalne w każdym miejscu na świecie, gdzie prowadzony jest obrót złotem. Monety posiadają jeszcze jedną zaletę: dzięki temu, że są legalnym środkiem płatniczym, przy deklarowaniu przewożonych przez granicę wartości, możemy brać pod uwagę ich wartość nominalną, która jest znacznie niższa niż wartość rynkowa (warto jednak zapoznać się wcześniej z przepisami celnymi obowiązującymi na danej granicy). 

Brak podatków 

Kolejne korzyści jakie płyną ze złota wiążą się z podatkami. Na podstawie art. 122 Ustawy o VAT zwolnione z tego podatku jest złoto inwestycyjne, które rozumie się przez sztabki o próbie minimum 0.995 oraz monety o próbie minimum 0.900, wybite po 1800 r., które są lub były obowiązującymi środkiem płatniczym w kraju pochodzenia i sprzedawane są po cenie, która nie przekracza wartości rynkowej zawartego w monecie kruszcu o 80 procent. 

Z kolei podatek dochodowy należałoby zapłacić jedynie w przypadku odsprzedaży złota w ciągu sześciu miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpił jego zakup. Zakup złota w postaci fizycznego kruszcu (w odróżnieniu od papierów wartościowych opartych o złoto) nie podlega też podatkowi od zysków kapitałowych. 

Prywatność 

Dla wielu małych i średnich przedsiębiorców, którzy zabezpieczają część majątku lub rezerwy firmowej w złocie ważna jest kwestia prostoty transakcji i prywatności. 

Zakup złota wiąże się z taką samą liczbą formalności co zakup bułki w sklepie, tzn. płacimy i zabieramy towar. Można oczywiście złożyć zamówienie i odebrać złoto w późniejszym terminie, dzięki czemu zapłaci się niższą cenę. Należy wtedy podać swoje dane, które pozwolą później zidentyfikować osobę odbierającą towar. Przy sprzedaży złota w formie monet lub sztabek wymogiem formalnym jest podpisanie umowy kupna sprzedaży. 

Co więcej, lokata kapitału w złoto daje możliwość zachowania anonimowości. Zakupy nieprzekraczające kwoty 15 tys. euro nie wymagają rejestracji i przekazania dotyczących jej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Wynika to z Ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. 

Przekazywanie majątku 

Dotychczas koncentrowaliśmy się na dywersyfikacji, ograniczaniu ryzyka czy korzyściach podatkowych. Innym aspektem, szczególnie ważnym dla właścicieli firm rodzinnych jest kwestia gromadzenia i przekazywania majątku. 

Dotychczas uważano, że najlepszym zabezpieczeniem majątku są nieruchomości. To częsty sposób wybierany przez właścicieli firm, chociaż jak się okazuje nie w każdym przypadku jest on najlepszym. Powód? Taki rodzaj inwestycji zamraża pieniądz, a w nagłych sytuacjach, gdy potrzebna jest gotówka, może spowodować także straty. Co zatem jest alternatywą? 

W przypadku złota mamy do czynienia z twardą walutą, czyli z czymś, co jest bardzo płynne i bardzo mobilne. Jak wspomnieliśmy, jesteśmy w stanie sprzedać złoto od ręki w dowolnym momencie i w dowolnej ilości. 

Co zyskuje przedsiębiorca inwestujący w złoto? Przede wszystkim możliwość dysponowania walutą ponadczasową, odporną na kryzysy gospodarcze, a przy tym estetyczną i prestiżową. Niewątpliwą zaletą jest też fakt, że im dłuższy jest czas posiadania dóbr luksusowych, tym większa jest szansa na zarobek. 

Każdorazowo myśląc o zabezpieczaniu majątku musimy otaczać się różnymi rodzajami aktywów. W zależności od celu, jaki przedsiębiorca chce osiągnąć, dobiera tak aktywa aby wybór był słuszny. Należy pamiętać przy tym by żadnego z nich nie było za dużo. 

Osoby zainteresowane inwestycjami powinny pójść po poradę do specjalistów w danej dziedzinie, a w przypadku dóbr luksusowych najlepiej wybrać sprawdzonego dostawcę. 

Tekst przygotowany przez redakcję portalu mysaver.pl we współpracy z serwisem goldsaver.pl


Disclosure: Artykuł powstał w ramach odpłatnej współpracy. Otrzymałem wynagrodzenie za jego  publikację.
 
-->