sobota, 24 września 2016

Niezdolny do pracy rencista – życie pod kreską? - artykuł sponsorowany

Niezdolność do pracy orzeka się wówczas, gdy dana osoba nie jest w stanie wykonywać całkowicie lub częściowo określonych obowiązków, a jej stan zdrowia nie wskazuje na to, by uległ znacznej poprawie i nie rokuje powrotu do życia zawodowego w żadnej dziedzinie. W takich sytuacjach można wystąpić o rentę z tytułu niezdolności do pracy.


Obecnie wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to lekko ponad 882 złote, natomiast świadczenie z tytułu częściowej niezdolności do pracy ponad 675 złotych. Pomimo że kwoty te nie są ściśle stałe i wszystko zależy od konkretnego przypadku, sumy te nie są na tyle wysokie, by zapewnić samotnemu renciście minimum finansowe do zapewnienia sobie wystarczających warunków bytowych. Co więc mają zrobić ci, których nie stać na opłacenie mieszkania, rachunków, leków i wyżywienia?

Renciści, choć niezdolni do pracy, mogą dorobić
Polskie prawo dopuszcza możliwość tak zwanego dorobienia do renty. Jako świadczeniobiorca, nawet niezdolny do pracy, może on uzyskiwać miesięczny dochód w maksymalnej wysokości niecałych 3 tysięcy złotych. Jest to górna granica, którą wyznacza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku przekroczenia tego limitu, ale jednocześnie nieprzekraczającego 130% statystycznej miesięcznej pensji, wysokość renty zostanie pomniejszona. Natomiast sytuacji, gdy dorobek jest wyższy niż 130%, co przeważnie wynosi około 5500 złotych, świadczenie zostaje zawieszone. Wysokość tych limitów nie jest stała – zmienia się bowiem co 3 miesiące.

Rencistom bez pracy na pomoc instytucje społeczne i banki
W przypadku niewystarczającej ilości pieniędzy do zapewnienia sobie minimum bytowego, rencistom bez zatrudnienia i bez możliwości dorobienia do świadczenia, ze specjalnymi ofertami wychodzą banki i instytucje pozabankowe, proponując liczne konta, kredyty i pożyczki – http://www.kredyty-gotowkowe.com/kredyty-dla-rencistow.html. Są to z reguły oferty przygotowywane pod kątem zapotrzebowania i możliwości finansowych świadczeniobiorców. Jeśli jednak rencista, nie chce skorzystać z oferty banku w postaci kredytu, może szukać ratunku w instytucjach społecznych, które mogą przyznać różnego rodzaju dodatki, między innymi pielęgnacyjne, kombatanckie czy kompensacyjne. Możliwości zdobycia dodatkowych pieniędzy będąc na rencie jest wiele. Warto rozważyć różne opcje, by życie rencisty stało się łatwiejsze i możliwie na jak najlepszym poziomie.

Disclosure:  Powyższy tekst stanowi artykuł sponsorowany i nie jest tekstem mojego autorstwa. Za opublikowanie na blogu powyższego tekstu otrzymam wynagrodzenie.
-->