sobota, 30 września 2017

Reklamy kredytów gotówkowych a zalecenia KNF - artykuł sponsorowany

Aby zaprezentować oferowane produkty i usługi w jak najlepszym świetle, banki sięgają po najróżniejsze formy promocji. Nie wszystkie działania są jednak zgodne z obowiązującym prawem. Jakie wymogi powinny spełniać reklamy kredytów gotówkowych i czy twórcy kampanii promocyjnych przestrzegają regulacji KNF?

Zasady reklamowania kredytów konsumenckich

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła zbiór zaleceń, które należy uwzględnić w ogólnodostępnych przekazach reklamowych. Wszystkie reklamy kredytów konsumenckich (w tym kredytów gotówkowych) powinny zawierać dokładne dane o ich kosztach: informować o wysokości oprocentowania, całkowitej kwocie kredytu, dodatkowe opłatach, prowizjach. Co więcej, kampanie dotyczące ofert specjalnych i promocji muszą jasno i jednoznacznie wskazywać datę ich wygaśnięcia. Jeżeli promocje jeszcze nie obowiązują, koniecznie trzeba określić datę, od której zaczną obowiązywać. Zdaniem KNF, wiedza konsumentów w kwestiach związanych z produktami bankowymi i uwarunkowaniami rynku może być niewystarczająca do podjęcia świadomej decyzji. Dlatego tak ważny okazuje się wymóg zamieszczania jednoznacznych, rzetelnych informacji w reklamach kredytów gotówkowych.

 

Oczekiwania i rzeczywistość 

W wielu reklamach kredytów gotówkowych, szczególnie tych telewizyjnych, ciężko doszukiwać się wszystkich danych i parametrów wyszczególnionych przez KNF. Nawet jeśli informacje pojawiają się w konkretnym spocie, często wyświetla się je za szybko, a widzowie (potencjalni klienci) nie są w stanie ich odczytać. Niezamieszczenie wymaganych danych lub przedstawianie ich w sposób nieczytelny, np. stosując nadmiernie pomniejszoną czcionkę, może wprowadzać w błąd. Każda reklama przekazująca informacje w sposób niejasny, niezrozumiały albo dwuznaczny może zostać uznana za sprzeczną z obowiązującymi regulacjami. 

Dezinformujące reklamy to miecz obosieczny 

Niewłaściwa treść przekazu reklamowego nie tylko naraża bank na utratę zaufania klientów, ale wiąże się też z poważnym ryzykiem finansowym. Reklama nie powinna zachęcać potencjalnych klientów do nieadekwatnego i nieodpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych. Nierzetelne kampanie promocyjne mogą prowadzić do nadmiernego zadłużania się klienta w instytucjach finansowych. Spowoduje to negatywne skutki również po stronie banku. 

Konsekwencje 

KNF nie tylko opublikowała listę zaleceń, ale też na bieżąco monitoruje działalność banków w kwestii akcji promocyjnych. W nadzorowaniu reklam bierze udział też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. KNF zaleca bankom wycofanie nierzetelnej kampanii i wszelkich materiałów reklamowych mogących wprowadzać konsumentów w błąd. Publikuje komunikaty w tej sprawie na swojej stronie internetowej. Podejmuje także działania dyscyplinujące wobec firm nieprzestrzegających regulacji prawnych. Nie upublicznia jednak nazw ukaranych banków, dając im szansę na wycofanie szkodliwych praktyk. Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego mają na celu ochronę praw konsumentów i zapobieganie nieuczciwym praktykom. Brak profesjonalnej wiedzy klientów banku zostanie rekompensowany przez rzetelną i wyczerpującą informację na temat reklamowanych produktów i usług. W rezultacie dokonanie właściwego wyboru okaże się o wiele łatwiejsze.  

Artykuł został przygotowany we współpracy z TotalMoney.pl
-->