wtorek, 9 marca 2010

Popyt i podaż złota w 2009 roku

Dostępne są już raporty World Gold Council zawierające dane statystyczne na temat podaży złota i popytu na ten metal w czwartym kwartale 2009 roku i w całym 2009 roku. Podobny raport podsumowywałem za trzeci kwartał 2009 roku w listopadzie.

Łączny popyt na złoto w czwartym kwartale 2009 wzrósł i wyniósł 819,7 ton. W sumie w całym 2009 roku wyniósł on 3385,8 ton i był niższy od tego w 2008 roku o 11%. Struktura popytu w czwartym kwartale 2009 roku była zbliżona do tej w dwóch poprzednich kwartałach. 

Zużycie w segmencie jubilerskim było podobne jak w poprzednich kwartałach i wyniosło 500 ton. W całym 2009 roku w segmencie tym zużyto 1747,3 tony złota i było to o 20% mniej niż w 2008 roku.

Zużycie na cele przemysłowe i dentystyczne wyniosło w czwartym kwartale 2009 roku 99,7 ton, a w całym 2009 roku łącznie 367,6 ton i spadło względem 2008 roku o 16%.

Zakupy na cele inwestycyjne w czwartym kwartale 2009 roku wyniosły 219,5 tony i były prawie na takim samym poziomie jak w drugim i trzecim kwartale. Za cały 2009 rok na cele inwestycyjne kupiono na świecie 1270,9 ton złota i było to o 7% więcej niż w 2008 roku. Zauważyć należy, że w pierwszym kwartale 2009 wystąpił silny popyt inwestycyjny ze strony funduszy ETF. Kupiły one wtedy 465,1 ton złota, czyli więcej niż przez cały 2008 rok. W kolejnych kwartałach ten popyt zmalał aby w czwartym kwartale osiągnąć zaledwie 31,6 ton. Patrząc na wykres złota wycenianego w dolarach można zauważyć, ze fundusze kupowały złoto przed znaczącą zwyżką i w miarę wzrostu ceny zmniejszały zakupy.

Jeżeli chodzi o podaż złota to wydobycie w czwartym kwartale wyniosło 657 ton, a w całym 2009 roku 2554 tony i było 6% wyższe niż w 2008 roku. część tego wydobycie została przez producentów złota wykorzystana do zamknięcia pozycji hedgingowych pozostałych z lat poprzednich. 

Zauważalnie wzrósł w 2009 roku recykling i odzysk złota ze złomu. W całym roku 2009 wyniósł 1549 ton i był o 27% wyższy niż w 2008 roku. Oczywistym jest, że w miarę wzrostu cen złota opłacalność odzyskiwania go powinna rosnąc. Ciekawe jednak jest, że najwięcej w całym 2009 roku odzyskano złota w pierwszym kwartale, jeszcze przed wzrostem cen.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Zastrzegam sobie prawo do zablokowania komentarza bez podania przyczyn. Komentarze zawierające linki wyglądające na reklamowe lub pozycjonujące - nie będą publikowane.

-->