poniedziałek, 9 stycznia 2012

Licytacje komornicze w internecie

Osoby szukające okazji do kupienia nieruchomości na licytacjach komorniczych nie będą musiały już śledzić ogłoszeń wywieszanych w budynkach sądów. Od niedawna obowiązujące przepisy nakładają na komorników obowiązek publikowania obwieszczeń o licytacjach komorniczych także na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Przy okazji, na pewien fakt zwraca uwagę artykuł w Gazecie Wyborczej dotyczący tego tematu. Otóż zakup nieruchomości na takiej aukcji może być okazją ze względu na cenę, ale może nieść za sobą komplikacje prawne. Niejednokrotnie nowy nabywca lokalu  będzie musiał "rozprawić się" z dotychczasowymi lokatorami. Wiąże się to oczywiście z postępowaniem eksmisyjnym i wszystkim co tego dotyczy.
-->