środa, 19 sierpnia 2015

Elektroniczny odpis księgi wieczystej?

Zapewne niewiele osób wie o tym, że kiedy potrzebny jest odpis z księgi wieczystej to nie trzeba w tym celu udawać się osobiście do sądu, ale można pobrać tak zwany elektroniczny odpis z księgi wieczystej. Jest to wydruk z system informatycznego Elektronicznej Księgi Wieczystej, który generowany jest na uprzednio odpowiednio opłacony wniosek i po wydrukowaniu ma moc dokumentu urzędowego. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości można wypełnić formularz takiego wniosku o wydanie tego typu odpisu i można także zweryfikować autentyczność wydruku.
W tym celu na stronie na której udostępniono system  EKW należy wybrać „Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych”, podać numer księgi wieczystej i rozwiązać zadanie logiczne. Na kolejnym ekranie, po wybraniu konkretnego dokumentu, jaki chcemy uzyskać z podanej księgi wieczystej, należy wskazać na dokument do samodzielnego wydruku, jako żądaną formę dostarczenia dokumentu.  Wniosek musi być opłacony przy jego składaniu. System teleinformatyczny EKW udostępnia możliwość płatności przelewem automatycznym on-line. Obowiązują następujące opłaty - za wniosek o wydanie:
 1. odpisu zwykłego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł,
 2. odpisu zupełnego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 50 zł,
 3. wyciągu z księgi wieczystej:
  • pobierana jest opłata w wysokości 5 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
  • pobierana jest opłata w wysokości 10 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
  • pobierana jest opłata w wysokości 15 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
  • pobierana jest opłata w wysokości 20 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,
 4. zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 5 zł;
Wygenerowany w wyniku powyższej procedury dokument PDF ma moc dokumentu wydanego przez sąd. Oczywiście pamiętajmy o tym, o czym pisałem kiedyś, że ważność każdego odpisu z księgi wieczystej jest ograniczona, wszak w każdej chwili ktoś może złożyć wniosek o dopisanie czegoś do księgi. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia nie mają żadnego „terminu ważności”. Stanowią one jedynie wierne odzwierciedlenie stanu wpisów w księdze wieczystej w chwili pobrania danych z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. Jednakże musimy pamiętać, że weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest możliwa tylko w ciągu 24 miesięcy od chwili złożenia wniosku. Samodzielnie wydrukowany dokument nie stanie się nieważny przez brak możliwości weryfikacji, jednakże z uwagi na relatywnie długi czas, jaki upłynął od pobrania danych z księgi wieczystej posługiwanie się tak starym odpisem jest bezprzedmiotowe.

Czytaj więcej: Księgi wieczyste FAQ

  
PS. Za zamówienia zrealizowane po założeniu konta za pośrednictwem linka prowadzącego z mojego bloga, otrzymam prowizję.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Zastrzegam sobie prawo do zablokowania komentarza bez podania przyczyn. Komentarze zawierające linki wyglądające na reklamowe lub pozycjonujące - nie będą publikowane.

-->