poniedziałek, 16 lutego 2015

•• Jak czytać Księgi Wieczyste?Osobom, które zajmują się nieruchomościami pojęcie "Księga Wieczysta" nie jest obce. Dla porządku jednak przypomnę, że Księgi Wieczyste są rejestrem, w którym odzwierciedla się stan prawny danej nieruchomości. Dzięki temu można mieć możliwość uzyskania wiarygodnych, w 100% pewnych informacji o tym, komu i jakie prawa przysługują w związku z daną nieruchomością. Jeżeli zaś, informacje w Księgach są niezgodne ze stanem faktycznym, to nabywca działający w dobrej wierze może zasłaniać się tzw. "rękojmią wiary publicznej Ksiąg Wieczystych" tzn, uzyskać ochronę przed roszczeniami powołując się na treść zapisów Księgi Wieczystej.

   
Księgi wieczyste prowadzone są przez konkretne wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych według miejsca położenia danej nieruchomości. Każda Księga ma swój numer.

Warto dodać, że nie każda nieruchomość czy też prawo do lokalu musi mieć założoną Księgę Wieczystą. Lepiej jednak gdy ma bo stanowi o bezpieczeństwie obrotu.

Księgi Wieczyste są jawne, każdy kto zna numer księgi może pójść do sądu i ją przeglądnąć. Można także skorzystać z wyszukiwarki na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości i przeglądnąć księgę online. Jeżeli nie znamy numeru księgi, to mamy dwie możliwości uzyskania go:
  1. możemy udać się do wydziału geodezji w Starostwie Powiatowym i tam wykazując "interes prawny" po wypełnieniu odpowiednich formalności uzyskać numer księgi dla danej nieruchomości, 
  2. możemy skorzystać z usług prywatnej firmy, która stworzyła bazę danych o numerach ksiąg i adresach, gdzie za opłatą podadzą nam numer księgi dla danego adresu czy numeru działki.
Każda Księga Wieczysta składa się z czterech działów. Pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości (lokalu) oraz wpisy praw związanych z jej własnością (np. prawo przechodu przez sąsiednią nieruchomość). Dane właścicielskie znajdują się w dziale drugim, trzeci dział przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, czwarty zaś dotyczy hipotek.

Poniżej omówię poszczególne działy bardziej dokładnie.

Dział I „I-O”

W tej części działu I: „Oznaczenie nieruchomości” znajdziemy informacje dotyczące konkretnego oznaczenia danej nieruchomości:
  • numer nieruchomości,
  • numer działki,
  • położenie (np. miejscowość),
  • sposób korzystania, 
  • wyodrębnione lokale.

 

Dział I „I – Sp”

Ta część działu I zawiera informacje odnoszące się do praw, jakie to przysługują właścicielowi konkretnej nieruchomości. W przypadku lokalu będzie to wielkość udziału w gruncie i w częściach wspólnych budynku, związanego  z własnością naszego lokalu; dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mamy informację o Spółdzielni Mieszkaniowej; w przypadku działek będzie to informacja o tym czy jest ona oddana w użytkowanie wieczyste albo jakie uprawnienia są związane z jej własnością, mogą to być np. służebności.

Dział II  

Dział ten zawiera informacje  dotyczące właścicieli czy też użytkowników wieczystych. Znajdują się tam dane w jaki sposób dana osoba nabyła swoje prawo (w drodze kupna-sprzedaży, spadku, darowizny itp.).

Dział III

W trzecim dziale znajdziemy dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, ograniczeń dotyczących rozporządzania nieruchomością,  prawa osobiste i roszczenia. Są to na przykład dzierżawy, roszczenia z zawarcia umowy przedwstępnej bądź prawa pierwokupu, prawo dożywotniego mieszkania, informacje o wszczęciu postępowania egzekucyjnego czy podział nieruchomości do korzystania,  itp.

Dział IV

Dział ten zawiera wpisy dotyczące hipotek, a w szczególności wysokość hipoteki, co zabezpiecza oraz na rzecz kogo została ona ustanowiona.

Co to jest Wzmianka?

Na koniec warto dodać, że czytając księgę należy zwrócić szczególną uwagę na tzw. Wzmianki. Wymienione są one na początku każdego Działu i oznaczają, że został złożony wniosek o dokonanie wpisu w księdze. Nie wolno ich ignorować - mogą one bowiem oznaczać, że ktoś złożył już wniosek o wpisanie się do księgi, albo, że nieruchomość była przedmiotem transakcji a wniosek o wpis leży w sądzie. Niestety, z odpisu Księgi nie dowiemy się, czego dotyczy wniosek o zmianę wpisu. Aby to sprawdzić musimy pofatygować się do sądu. Jeżeli tego nie sprawdzimy a okaże się, że zostaną do Księgi wpisane niekorzystne dla nas zmiany (np. właściciela czy hipoteki) to nie możemy się zasłaniać tym, że nie wiedzieliśmy o tym. Księgi są bowiem jawne.

Treść aktualna i treść zupełna księgi

Wreszcie możemy zauważyć, że przeglądając Księgę Wieczystą w przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, możemy zobaczyć dwie opcje: treść aktualną i treść zupełną. Treść aktualna to nic innego tylko treść zapisów według stanu na dzień dzisiejszy. Treść zupełna zaś to cała historia nieruchomości, wszystkie wpisy od momentu założenia księgi, wraz z historią zmian.

Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Was przydatne jeżeli będziecie potrzebowali przeglądnąć Księgę Wieczystą.

   
PS. Za zamówienia zrealizowane po założeniu konta za pośrednictwem linka prowadzącego z mojego bloga, otrzymam prowizję.

7 komentarzy :

dachman pisze...

Księgi wieczyste to bardzo ciekawy temat, według mnie wiele właścicieli firm powinno skorzystać z Państwa porad, dobry artykuł !

jundi pisze...

to ciekawy temat owszem, ale jednocześnie dosyć trudny według mnie i bardzo się cieszę, że trafiłem na tego bloga bo można się sporo dowiedzieć :) pozdrawiam

Anonimowy  pisze...

Szkoda ze podaja pesel, co to za ochrona danych osobowych!

Bubu pisze...

Księgi wieczyste są jawne, ale warto zaznaczyć, że tylko notariusz i osoba, która wykaże interes prawny po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych może je przeglądać (chyba, że jest właścicielem nieruchomości).

Przegląd Finansowy pisze...

W komentarzy powyżej mowa o aktach księgi, samą treść księgi może na stronie ekw.ms.gov.pl przeglądać każdy kto chce i zna numer.

Anonimowy  pisze...

A co to jest indeks wpisu? W treści zupełnej w 2.2.5 widzę indeks 3. Wiem że było dwu poprzednich właścicieli ale danych osobowych tych poprzednich nie ma. To jaka to historia ?

Przegląd Finansowy pisze...

pole "indeks wpisu" odsyła do kolumny "Lp" w sekcji "WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ" na dole, na tej podstawie można ustalić jaki dokument był podstawą wpisu. Może poprzedni właściciele nie byli poprawnie wpisani do księgi? Trudno powiedzieć nie znając stanu prawnego nieruchomości. Może być konieczne przeglądnięcie akt księgi.

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Zastrzegam sobie prawo do zablokowania komentarza bez podania przyczyn. Komentarze zawierające linki wyglądające na reklamowe lub pozycjonujące - nie będą publikowane.

-->