czwartek, 30 lipca 2009

Efekt Bazy...

Często przy komentarzach do różnorakich wielkości mierzonych na rynku finansowym spotkać się można ze sformułowaniem "efekt bazy" tłumaczącym wysoki lub niski względny wzrost lub spadek danej wielkości. Czym jest ów efekt bazy i jak należy patrzeć na poszczególne wielkości?

Efekt bazy to zjawisko, o którym można mówić kiedy podaje się pewne wielkości oznaczające względny przyrost lub spadek danej wielkości w czasie. Przykładowo wzrost PKB mierzony rok do roku może być podatny właśnie na efekt bazy. Na czym to zjawisko polega? Otóż, wielkości względne w danym momencie mierzy się względem wartości danej jednostki ileś okresów czasu wcześniej. Rzeczony wzrost PKB rok do roku dzisiaj, mierzy się ustalając różnicę pomiędzy PKB dziś a PKB rok temu.

Jeżeli rok temu PKB w danym miesiącu był wysoki (np. było mniej świat i rósł eksport) (wysoka baza), to porównywanie dnia dzisiejszego z tym dobrym miesiącem da niższy względny wzrost, niż gdyby rok temu PKB był niższy niż normalnie (niska baza).

Zatem gwałtowny spadek wielkości mierzonych np. miesiąc do miesiąca może być tłumaczony efektem bazy kiedy w poprzednim miesiącu mieliśmy do czynienia z nadnaturalnym wzrostem.

Podobnie jest z czytaniem wyników ruchów giełdowych. Wzrosty i spadki podaje się w procentach od punktu, który był miesiąc czy rok temu. Jeżeli rok temu zanotowaliśmy wieloletni dołek, to wyniki indeksu będą pokazywały imponujący roczny wzrost np. o 50%. Warto w tym momencie pamiętać, żeby widzieć, gdzie znajdowała się baza dla tego ruchu, potrafić ją umieścić w przestrzeni wykresów i na tej podstawie określić gdzie znajdujemy się obecnie (np. obecny iluś procentowy wzrost jest odreagowaniem iluś procentowych spadków i jeszcze nie wszystko przesądzone).

Jednym słowem nie dajmy zwieść się efektowi bazy i zwracajmy uwagę gdzie owa baza się znajduje.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Zastrzegam sobie prawo do zablokowania komentarza bez podania przyczyn. Komentarze zawierające linki wyglądające na reklamowe lub pozycjonujące - nie będą publikowane.

-->