piątek, 1 maja 2009

Ubezpieczenia inwestycyjne - ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Wiele osób myśli o zabezpieczeniu swojej przyszłości, zarówno poprzez efektywne inwestycje, jak i ochronę związaną z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej. Obok funduszy inwestycyjnych ostatnio coraz większą popularnością cieszą się zatem ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Produkty te zapewniają podstawowy poziom ochrony ubezpieczeniowej, a większość składki inwestują w wybrane fundusze inwestycyjne kilku TFI.
Fundusz inwestycyjny jest instytucją, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. Porównując możliwości wyboru strategii inwestycyjnych, oferty funduszy inwestycyjnych i UFK są w zasadzie zbliżone, a większość portfeli inwestycyjnych UFK budowana jest poprzez lokowanie do 100% aktywów funduszu kapitałowego w fundusz inwestycyjny.

W poniższej tabeli zestawione zostały podstawowe różnice pomiędzy zwykłymi funduszami i Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi.

Cechy Fundusz inwestycyjny UFK
Podstawa prawna Ustawa z 2004 roku o funduszach inwestycyjnych Ustawa z 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej
Ochrona ubezpieczeniowa Brak Tak
Przechowywanie aktywów Bank min. 100 mln zł funduszy własnych Brak uregulowań
Udziały klienta Jednostka uczestnictwa Jednostka uczestnictwa UFK
Wycena Co najmniej raz w tygodniu (w praktyce codziennie) Co najmniej raz w miesiącu
Sprawozdania Roczne i półroczne W ramach badania TU
Kompetencje zarządzających Co najmniej 2 doradców inwestycyjnych albo umowa z firmą asset management Co najmniej 1 doradca inwestycyjny albo umowa z firmą asset management
Koszty ponoszone przez klienta Publikowane i jawne (Wskaźniki Kosztów Całkowitych) Zazwyczaj niewyodrębniane na poszczególne fundusze
Co się dzieje ze środkami po śmierci właściciela rachunku? Możliwa wypłata środków na pokrycie kosztów pogrzebu, dziedziczenie jednostek uczestnictwa oraz wypłata środków osobom uposażonym Środki otrzymuje osoba uposażona, brak podatku od spadku i darowizn
Źródło: Na podstawie Gazety Prawnej 2007

Powyższa tabela nie uwzględnia jednak jeszcze kilku aspektów związanych z UFK. Po pierwsze wykupując polisę inwestycyjną lub oszczędnościową zawsze część składki przeznaczana jest na pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego. To zasadnicza różnica w stosunku do zwykłych TFI. Polisa ma w pierwszej kolejności pełnić funkcje ochronną, a w drugiej oszczędnościową i należy o tym pamiętać.

Wymienia się także inne niedogodności związane z UFK. Największą wadą jest podwójna opłata za zarządzanie. Ubezpieczyciele pobierają ją raz w roku w wysokości od 2 do 3% wartości aktywów. Opłata pobrana przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie zwalania jednak od prowizji pobieranej przez fundusze. Część inwestycyjna polisy nie jest bowiem lokowana bezpośrednio w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tylko w jednostkach uczestnictwa kapitałowych funduszy ubezpieczeniowych, a aktywa tych są dopiero inwestowane w fundusze zarządzane przez TFI. Ubezpieczyciel jest więc niejako pośrednikiem, który za swoją usługę pobiera dodatkową prowizję.

Kolejną wadą produktów inwestycyjno-ubezpieczniowych jest również brak przejrzystości w podziale wartości oszczędności na inwestycje i ubezpieczenie. Może się okazać, że nasze pieniądze pracują znacznie mniej efektywne, zwłaszcza w pierwszych latach.

Musimy też zdawać sobie sprawę, że ochrona zdrowia w przypadku ubezpieczenia z funduszem jest minimalna, a to oznacza, że w razie nieszczęścia obejmie nas szereg wykluczeń i możemy nie dostać żadnej wypłaty, albo będzie ona bardzo niska.

Niewątpliwą zaletą z kolei jest uniknięcie w przypadku UFK podatku od dochodów kapitałowych - z którego wyłączone są produkty ubezpieczeniowe. W przypadku konwersji jednostek uczestnictwa, czyli ich przeniesienia do innego funduszu, ale w ramach tego samego Towarzystwa, nie powoduje naliczenia podatku od zysków kapitałowych.

Na koniec istotna informacja o gwarancjach. UFK obowiązuje Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Według odpowiednich przepisów tej ustawy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje w przypadku upadłości Towarzystwa przejęcie wierzytelności do 50 %, jednak nie więcej niż 30.000 euro. Dla porównania lokaty są gwarantowane przez BFG do 50.000 euro. Natomiast te gwarancje obejmują przypadek upadłości ubezpieczyciela a nie straty funduszu wynikłe ze strategii inwestycyjnej. Analogicznie jak w przypadku TFI.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Zastrzegam sobie prawo do zablokowania komentarza bez podania przyczyn. Komentarze zawierające linki wyglądające na reklamowe lub pozycjonujące - nie będą publikowane.

-->